Logo Smeg

Kitchen House

Luis Pasteur 5423 Vitacura

Santiago

Tel. (+56 2) 278400 50/51/52

Sito www.kitchenhouse.cl